close

Erbeyin İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

Aksan tarafından İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

• Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri
• Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiyegörüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması
• İflas Erteleme
• Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarınınçözümlenmesi